csenderu

V letech 2009 a 2010 zažilo Česko solární boom, kdy v důsledku garantované ceny elektřiny vzrostla roční produkce fotovoltaických elektráren z nuly na 2,2 TWh ročně, ovšem za cenu gigantických nákladů – jen v roce 2019 dosáhla jejich podpora 29 miliard korun.

Po deseti letech je téma znovu aktuální.

Za prvé, s klesající cenou obnovitelných zdrojů povšechně, a FTV elektráren zvlášť, přibývá jejich instalací. Jen za rok 2018 požádalo o proplacení části nákladů na instalaci přes 1500 „střechařů“ – tedy domácností, kterým solárními panely pomáhají snížit či pokrýt každodenní výdaje za elektřinu. Oproti předchozímu roku je to dvojnásobek a stejný trend se očekává i letos.

Nejsou to ale jen domácnosti, znovu se ozývají také investoři do velkých solárních parků – například ČEZ se letos nechal slyšet, že má připravené fotovoltaické projekty s celkovým výkonem 500 MW.

Zadruhé, stále hmatatelnější důsledky klimatické změny i sílící protesty znamenají tlak na zavření uhelných elektráren, které jsou největším zdrojem emisí skleníkových plynů. V Česku se dnes z uhlí vyrobí téměř polovina elektřiny, od dob reálného socialismu se na závislosti země na uhlí nic nezměnilo; hlavní aktéři se ale začínají shodovat, že je uhelné provozy potřeba zavřít, ať už z ekologických, nebo ekonomických příčin. Řeší se „pouze“, kdy to bude a čím uhlí nahradit. Vláda počítá s jádrem, doplněným obnovitelnými zdroji – zatímco ale pro stavbu reaktorů bojuje do roztrhání těla, obnovitelné zdroje si musejí prošlapat cestu samy. Celoevropské problémy se stavbou jaderných reaktorů, klesající ceny FTV nebo radikální proměna německé energetiky ale vnášejí do debaty ohledně nástupnictví uhlí nové argumenty.

Třetí příspěvek do debaty o obnovitelných zdrojích je požadavek Evropské unie, aby Česko do konce letošního roku vypracovalo plán, čím přispěje k celoevropskému cíli snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 40 procent. K němu se unie zavázala podpisem Pařížské dohody. Česká vláda se s plány na rozvoj obnovitelných zdrojů drží při zemi, Evropská komise ji tlačí do „ambicióznějších“ slibů a solární iniciativy propočítávají alternativní scénáře. Spor o klimatický plán naznačuje, jaký je reálný potenciál obnovitelných zdrojů.

Také odhady budoucí spotřeby úzce souvisí s technologickým vývojem: předpokládá se, že dojde ještě k masivnějšímu rozšíření elektromobility a s ním spojeným dvojnásobným nárůstem spotřeby elektřiny v následujících třiceti letech. Takový scénář je ale nepředstavitelný bez rozvoje krátkodobých i sezonních forem akumulace energie. Povedou enormní investice do výzkumu k technologickému skoku? Převládne v budoucnu některá z alternativních – někdy překvapivě jednoduchých – technologií akumulace?

Mezi obnovitelnými zdroji by měla dle odborníků v budoucnu dostat největší prostor FTV. Z ní se dnes vyrábí jen zlomek české elektřiny, přitom má podle většiny zpovídaných zdaleka největší potenciál. Právě její minulost je také jednou z nejsilnějších překážek rozvoji obnovitelných zdrojů. Proto začínáme u ní.

 

AKTUALITY

Opětovný boom FTV elektráren v Česku?

V letech 2009 a 2010 zažilo Česko solární boom, kdy v důsledku garantované ceny elektřiny vzrostla roční produkce fotovoltaických elektráren z nuly na 2,2 TWh...

Solární energie, levná varianta pro budoucnost

Podle nových zjištění je nejkonkurenceschopnější novou energií větrná ve Spojených státech a Brazílii a solární v Číně. Náklady klesají i v dalších...

Zahořkli Češi vůči obnovitelným zdrojům?

Na otázku Eurobarometru z letošního dubna, zda by mělo jít více peněz na podporu čisté energie, odpovědělo kladně 74 procent Čechů. V evropském srovnání jsou...

Vše nasvědčuje tomu, že zelená energie zapouští kořeny rychleji, než se původně očekávalo.

Podle výzkumu Bloomberg New Energy Finance obnovitelné zdroje energií budou levnější všude na světě už za pár let. Solární energie, která bývala kdysi tak...

KONTAKTNÍ ÚDAJE

HB FINANCIAL GROUP s.r.o.
Dvořákova 2922/16A
669 02 Znojmo
info@hbfg.cz
+420 704 573 619

GARANT PROJEKTU

BLASC TRADE COMPANY Ltd.
31 Southampton Row
WC1B 5HJ London
Great Britain

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.