csenderu

Podle výzkumu Bloomberg New Energy Finance obnovitelné zdroje energií budou levnější všude na světě už za pár let.

Solární energie, která bývala kdysi tak drahá, že jí bylo možné používat jenom ve vesmírných zařízeních, se stává tak levnou, že vytlačuje elektrárny na uhlí a zemní plyn z trhu rychleji než se původně očekávalo.

Zelená energie zapouští kořeny rychleji, než se původně očekávalo. BNEF očekává, že globální znečištění oxidem uhličitým z fosilních paliv bude po roce 2026 klesat. To je ovšem v kontrastu s údaji Mezinárodní energetické agentury, která předpokládá, že emise v příštím desetiletí porostou stabilně.

Nejméně 239 miliard USD bude investováno do továren na lithium-iontové baterie, což udělá z baterií efektivní nástroj pro udržení elektrické energie pro domácnosti, pro přenosovou soustavu a pro rozšiřující se používání elektromobilů.

Obnovitelné zdroje energií mají dramatický dopad na fosilní paliva. Dle údajů BNEF elektřina z fotovoltaických panelů stojí přibližně čtvrtinu oproti roku 2009 a je velmi pravděpodobné, že do roku 2040 zlevní o dalších 66 %. Ceny větrných elektráren postavených na pevnině poklesly o 30 % za posledních osm let a i v tomto případě je pravděpodobné, že ceny poklesnou o dalších 47 %.

Dle BNEF kapacita produkce uhlí poklesne i v USA, kde se Donald Trump snaží stimulovat fosilní paliva. BNEF očekává, že kapacita výroby elektřiny z uhlí poklesne do roku 2040 o polovinu. 

V Evropě by se měla kapacita snížit o 87 % díky ekologickým zákonům, které budou apelovat na zvýšení nákladů na spalování fosilních paliv. BNEF očekává, že světový hlad po uhlí se zmírní kolem roku 2026, kdy vlády začnou pracovat na snížení emisí, respektive tak, jak je zavazuje Pařížská dohoda o změně klimatu (jedná se o první všeobecnou a právně závaznou celosvětovou dohodu).

 

Do roku 2040 bude větrná a solární energie tvořit téměř polovinu instalované výrobní kapacity na světě, přičemž v současnosti to je 12 %. Podíl dodané energie z větrných a solárních elektráren by měl do uvedeného roku stoupnout na 34 % ze současných 5 %.

 

AKTUALITY

Opětovný boom FTV elektráren v Česku?

V letech 2009 a 2010 zažilo Česko solární boom, kdy v důsledku garantované ceny elektřiny vzrostla roční produkce fotovoltaických elektráren z nuly na 2,2 TWh...

Solární energie, levná varianta pro budoucnost

Podle nových zjištění je nejkonkurenceschopnější novou energií větrná ve Spojených státech a Brazílii a solární v Číně. Náklady klesají i v dalších...

Zahořkli Češi vůči obnovitelným zdrojům?

Na otázku Eurobarometru z letošního dubna, zda by mělo jít více peněz na podporu čisté energie, odpovědělo kladně 74 procent Čechů. V evropském srovnání jsou...

Vše nasvědčuje tomu, že zelená energie zapouští kořeny rychleji, než se původně očekávalo.

Podle výzkumu Bloomberg New Energy Finance obnovitelné zdroje energií budou levnější všude na světě už za pár let. Solární energie, která bývala kdysi tak...

KONTAKTNÍ ÚDAJE

HB FINANCIAL GROUP s.r.o.
Dvořákova 2922/16A
669 02 Znojmo
info@hbfg.cz
+420 704 573 619

GARANT PROJEKTU

BLASC TRADE COMPANY Ltd.
31 Southampton Row
WC1B 5HJ London
Great Britain

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.