csenderu

Na otázku Eurobarometru z letošního dubna, zda by mělo jít více peněz na podporu čisté energie, odpovědělo kladně 74 procent Čechů. V evropském srovnání jsou sice Češi jedni z největších „bručounů“, i tak jde ale o poměrně vysoké procento.

V šetření agentury CVVM  souhlasilo 68 procent respondentů, že „stát by měl finančně zvýhodňovat využívání obnovitelných zdrojů energie“, proti bylo 16 procent. Polovina Čechů podle stejného průzkumu také věří, že klasické velké zdroje energie lze nahradit sluncem, větrem a biomasou.

Obě čísla jsou o to zajímavější, že Češi nepovažují změnu klimatu – hlavní motor rozvoje obnovitelných zdrojů – za velké téma. Za nejzávažnější problém současnosti ji podle zmíněného Eurobarometru považuje 85 procent Švédů, 71 procent Němců nebo 56 procent Maďarů, ale jen 41 procent Čechů.

Akademici také upozorňují, že Češi obnovitelné zdroje chápou jako unijní projekt a jako takové jsou méně populární v celém postkomunistickém prostoru. Obnovitelné zdroje Češi vnímají jako téma uměle protlačované evropskými regulacemi a direktivami. Hlubší debata o důvodech pro jejich využívání v České republice stále chybí. Nižší důvěra k obnovitelným zdrojům podle nich souvisí s nižší důvěrou k unii a má kořeny v minulosti.

AKTUALITY

Opětovný boom FTV elektráren v Česku?

V letech 2009 a 2010 zažilo Česko solární boom, kdy v důsledku garantované ceny elektřiny vzrostla roční produkce fotovoltaických elektráren z nuly na 2,2 TWh...

Solární energie, levná varianta pro budoucnost

Podle nových zjištění je nejkonkurenceschopnější novou energií větrná ve Spojených státech a Brazílii a solární v Číně. Náklady klesají i v dalších...

Zahořkli Češi vůči obnovitelným zdrojům?

Na otázku Eurobarometru z letošního dubna, zda by mělo jít více peněz na podporu čisté energie, odpovědělo kladně 74 procent Čechů. V evropském srovnání jsou...

Vše nasvědčuje tomu, že zelená energie zapouští kořeny rychleji, než se původně očekávalo.

Podle výzkumu Bloomberg New Energy Finance obnovitelné zdroje energií budou levnější všude na světě už za pár let. Solární energie, která bývala kdysi tak...

KONTAKTNÍ ÚDAJE

HB FINANCIAL GROUP s.r.o.
Dvořákova 2922/16A
669 02 Znojmo
info@hbfg.cz
+420 704 573 619

GARANT PROJEKTU

BLASC TRADE COMPANY Ltd.
31 Southampton Row
WC1B 5HJ London
Great Britain

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.